fbpx

Kwaliteit en veiligheid

De veiligheid van uw kind is voor ons de grootste topprioriteit


Wij weten dat het ontzettend lastig is om uw kind een week lang naar een zomerkamp te laten gaan waar u de veiligheid van uw kind aan ons moet overlaten. Daarom is elk onderdeel van de dag door ons onder de loep genomen, om de veiligheid van uw kind te waarborgen.
Hoewel we kans op verwondingen en ziekte nooit helemaal kunnen uitsluiten, doen wij er alles aan om een zo veilig mogelijke omgeving te bieden. Dat is ook de reden waarom wij bij Tweehek Jeugdvakanties onze begeleiders trainen op al onze veiligheids- en gezondheidsnormen.

Activiteiten

Tweehek Jeugdvakanties biedt een heel divers activiteitenaanbod voor de verschillende zomerkampen die wij aanbieden.
Bij elke activiteit die wij organiseren zijn de risico’s bekeken en doen wij er alles aan om deze risico’s te vermijden. Van alle activiteiten zijn draaiboeken en protocollen opgesteld, de begeleiders van onze zomerkampen zijn hiervan op de hoogte. Begeleiders worden op speciale training weekenden geïnstrueerd hoe ze een activiteit moeten begeleiden en waar rekening mee gehouden moet worden.

Wij investeren elk jaar flink in het materiaal dat wij gebruiken. We kunnen dan ook stellen dat wij een zeer actueel en goed materiaalbeheer hebben. Materialen die versleten zijn worden niet meer gebruikt en direct vervangen. Ook in de toekomst blijven wij investeren in nieuw en professioneel materiaal. Begeleiders krijgen elk jaar uitleg over de veranderingen die doorgevoerd zijn in het materiaal.

 

Meer dan 50 jaar ervaring!

In 2024 organiseren wij voor het 51e jaar zomerkampen! Wij zijn daar super trots op en kunnen met recht zeggen dat wij door de jaren heen uitgegroeid zijn tot een zeer professionele organisatie die de zomerkampen tot in de puntjes weet te verzorgen. Wij weten dat kinderen en jongeren naar één van onze zomerkampen komen om een week lang plezier te beleven. En laten wij nu net héél goed zijn in het maken van plezier!

Begeleiders

Ons begeleidersteam bestaat inmiddels uit meer dan 100 begeleiders. Alle begeleiders hebben affiniteit met het zomerkamp dat zij gaan begeleiden.
Alle begeleiders krijgen voorafgaand aan de zomerkampen een trainingsweekend waar zij verschillende workshops moeten volgen over onder andere de veiligheid van de kinderen. Veel van deze workshops worden door externe experts gegeven, zodat niet alleen kennis van binnen de organisatie, maar ook van daarbuiten wordt overgedragen aan de begeleiders.

Alle begeleiders die bij ons een zomerkamp begeleiden hebben een VOG overhandigd en een gedragscode ondertekend. Daarnaast heeft elke begeleider een basistraining en vervolgtraining gevolgd. Tijdens deze weekenden worden zaken behandeld als pedagogiek, communicatie, EHBO, (brand)veiligheid en activiteitenbegeleiding.

Onze begeleiders komen vaak jaren lang achter elkaar terug om een zomerkamp te begeleiden. We hebben dan ook een heel betrokken en gedreven begeleidersteam dat er alles aan doet om uw kind de zomer van hun leven te bezorgen.

Meer informatie over onze begeleiders vindt u hier.

Keurmerk

Tweehek Jeugdvakanties is keurmerkhouder van het keurmerk Kindervakanties.
Dit houdt in dat wij alle processen die komen kijken bij het organiseren van een zomerkamp tot in de puntjes hebben nagekeken, geëvalueerd, verbeterd en gedocumenteerd. Het Keurmerk toont aan dat wij op een professionele manier zomerkampen organiseren en dat wij de veiligheid en kwaliteit altijd op het hoogst mogelijke niveau houden.

Meer informatie over het Keurmerk vindt u hier.

Diëten / allergieën

Elk jaar nemen verschillende kinderen deel aan de zomerkampen die een dieet of allergie hebben.
Tijdens het boekingsproces kunt u deze diëten en allergieën aangeven. Wij houden dan altijd rekening met het aangegeven dieet of allergie. Het is voor ons geen probleem om hier rekening mee te houden.

Uitzondering!
Kinderen die een zeer uitgebreid dieet hebben of specialistisch eten moeten eten, vragen wij om zelf bepaalde producten mee te nemen. Het is voor onze begeleiders en keukencrew geen probleem om zorg te dragen voor deze diëten, maar uit ervaring blijkt dat het beter is dat eigen vertrouwde producten gebruikt worden.
Een tweede uitzondering is een veganistisch dieet. Ook hierbij vragen wij om zelf enkele producten mee te nemen. Mocht je binnen één van bovenstaande uitzonderingen vallen, neem dan even contact op met ons.

Communicatie

Wij zijn 24/7 bereikbaar voor noodgevallen. U kunt contact met ons opnemen via 0599-234541 of via ons e-mail adres info@zomerkampen.nl.
Wij streven ernaar om e-mails zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Tijdens het zomerkamp is uw kind echt even een week op vakantie. Bezoek van ouders past dan ook niet in het programma. Ook vragen wij ouders om contact tot het minimum te beperken tijdens de week. Het is erg storend als kinderen tijdens activiteiten telkens telefoonoproepen of appjes krijgen.
Er zijn elke dag 2 tijdstippen waarop u het beste kunt bellen of appen. Dit is tussen 8. 30 uur en 9.00 uur ’s ochtends en om 17.00 uur en 17.30 uur.

De belangrijkste veiligheidsprocedures van onze zomerkampen.

  • Elke week zijn er op elke locatie voldoende BHV ‘ers en EHBO’ers aanwezig.
  • Reguliere en systematische inspecties en evaluaties van al onze faciliteiten, activiteiten, speeltoestellen en middelen van vervoer om te zorgen dat alles voldoet aan onze hoge standaarden.
  • Consistente evaluaties van alle opgestelde regels van het Keurmerk Kindervakanties aangaande de veiligheid, gezondheid en algemene organisatie.
  • Tweehek Jeugdvakanties voldoet aan alle opgestelde eisen van het Keurmerk Kindervakanties. Deze eisen omvatten een groot aantal standaarden waaraan voldaan moet zijn.
  • Er wordt toegezien op de naleving van medische protocollen. Wanneer voorafgaand en/of bij aankomst van de zomerkampweek gecommuniceerd wordt op welke medicijn-inname toegezien moet worden, zal hier door onze begeleiders toezicht op gehouden worden.
  • Ziekte preventie. O.a. tekenbeten en zonnesteek.
  • Alle begeleiders worden voorafgaand aan de zomerkampen getraind op onderdelen als veiligheid, teambuilding, communicatie en pedagogiek.
  • Alle activiteiten worden begeleid door getrainde begeleiders of instructeurs. Alle materialen en onderdelen voor de activiteiten worden jaarlijks grondig geïnspecteerd.
  • Begeleiders hebben allemaal een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) ingeleverd voor aanvang van de zomerkampen.

Heeft u vragen over een zomerkamp?

Top